قرار است که به زودی نخستین دیسکو و کلپ‌ شبانه در شهر جده در عربستان سعودی بازگشایی شود.

پس از بیروت در لبنان و و دبی در امارات متحده عربی، جده سومین شهر عربی است که مجموعه کلابهای «وایت» قرار است در آن باز شود.

در این کلاب‌ شبانه که از آن به عنوان «دیسکو حلال» نیز نام می‌برند، مشروبات الکلی ارائه نخواهد شد و ورود افراد زیر ۱۸ سال هم ممنوع است.

در ویدیو تبلیغاتی این کلاب‌ اشاره شده که فضای این کلاب برای خانواده‌ها مناسب است.

بهای ورودی این کلاب‌ شبانه بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال عربستان، معادل ۱۳۰ تا ۲۶۰ دالر آمریکا، تعیین شده است.