مقام ها در ولایت جوزجان اعلام کردند، که گروه تروریستی طالبان برخی از افراد را در این ولایت برای انجام حملات انتحاری تربیه می کنند.

به اساس گزارش خبر گزاری اقتصادروز، مولوی شمس‌الدین، ولسوال «مردیان» ولایت جوزجان  گفت که در این اواخر شماری از افراد گروه تروریستی طالبان که مجهز با جنگ افزارهای سبک و سنگین هستند، در قریه  «جنگل اریغ» این ولسوالی جابجا شده‌اند و شماری از افراد را برای انجام حملات انتحاری تربیه می‌کنند.

مولوی شمس الدین افزود که طالبان افراد خود را از ولایت‌های فاریاب، بلخ و سرپل برای مقابله با نیروهای امنیتی به این ولسوالی فرا خوانده‌اند؛ و در حال حاضر تمامی راه‌های منتهی به شهر و قریه ها از سوی این گروه مسدود ‌اند.

برخی از باشندگان ولایت جوزجان مدعی شدند که در پی بی‌توجهی حکومت وضعیت امنیتی ولسوالی‌های جوزجان نگران کننده است و با ادامۀ این وضعیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این ولایت ناممکن خواهد بود.

به گفتۀ آنان، در این اواخر گروه تروریستی  طالبان در ولسوالی «مردیان» دست به آموزش افراد انتحاری زده‌اند و هم‌چنان از میان جوانان و کودکان سربازگیری می‌کنند.
عبدالواحد وجدان، فرمانده پولیس ولایت جوزجان با تایید این خبر گفته است، طالبان در ولسوالی مردیان این ولایت دست به تربیه افراد انتحاری می‌زنند.

فرمانده پولیس ولایت جوزجان علاوه کرد، آنان به‌ زودی عملیاتی را به هدف سرکوب طالبان راه‌اندازی خواهند کرد.

در گذشته نیز نگرانی‌های زیادی از سوی مسئولین امنیتی ولایات شمال کشور مبنی بر حضور گسترده گروه تروریستی طالبان اظهار شده بود اما دولت در این زمینه هیچ اقدام عملی قابل توجه نکرده است.