سرپرست سفارت آمریکا در کابل در صفحه توئیتر خود نگاشته است که آمریکا برای حمایت از فرایند انتخابات به افغانستان ۲۹ میلیون دالر کمک کرده است.

به‌گزارش خبرگزاری رویداد روز، «راس ویلسون» می گوید که این کمک برای حمایت از روند مردم‌سالاری و دموکراسی نمایندگی در افغانستان صورت گرفته است.

او در رشته توییت خود افزوده است: «گذشته از این که برآیند انتخابات چه خواهد بود، امریکا متعهد به همکاری با حکومت آینده افغانستان برای تقویت همکاری پایدار میان دو کشور است».

سفارت امریکا در حالی این دیدگاه را مطرح می‌کند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان افغانستان هنوز اعلام نشده و شکایات انتخاباتی در دست بررسی اند.