وزارت امور داخله از کشته شدن 22 جنگجوی طالب در جریان یک عملیات تصفوی در ولایت تخار خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری رویداد روز، وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای می‌گوید که درادامه عملیات های تصفیوی نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی کشور درولسوالی «بهارک» و قریه های «ابدال» و «تخته کپرک» تخار و ضربات قوای هوایی کشور به تعدا 13 تروریست طالب و 9 تن دیگر آنان زخمی گردیده اند.

در خبرنامه آمده است که درجریان این عملیات ها تا اکنون 3 حلقه ماین تروریستان طالب در ساحه عملیات کشف وخنثی گردیده است و چندین مواضع مستحکم آنها نیز تخریب شده است.

خبرنامه می‌افزاید که در همین حال سه تروریست دیگر که می‌خواستند یک حلقه ماین را در روستای «ابدال» تخار جاسازی نمایند بالای خود آنان انفجار نموده که در نتیجه سه عضو این گروه تروریستی کشته شده اند.

از چهار ‌روز به‌ این‌سو، شهر تالقان با حمله‌های تهاجمی تروریستان طالب روبه‌رو است.

برخی از گزارش‌ها می‌رسانند که تاکنون بیش از 30 کشته و بیش از 40 زخمی از جنگ‌های اخیر در تخار به شفاخانۀ ولایتی تخار انتقال یافته‌اند.

از آواره شدن شمار زیادی از خانواده‌ها در نتیجۀ جنگ در تالقان، ولسوالی خواجه غار و ولسوالی بهارک نیز گزارش شده‌است.