تروریستان طالب شب گذشته حملات گروهی و دسته جمعی را بالای قراره گاه ها و پوسته های امنیتی ولسوالی چک میدان وردگ آغاز نمودند.

به اساس اطلاعات اوپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی در تشریک مساعی با وزارت محترم دفاع ملی، ضربات هوایی و حملات زمینی در ساحات «شیرخانه»، «بمبانی» و «پنه» ولسوالی چک بالای قطعه سرخ طالبان آغاز که در نتیجه این عملیات 62 تن از اعضای قطعه سرخ گروه ترویستی طالبان کشته و 11 تن بشمول «عابد جانان» معاون والی نام‌نهاد گروه تروریستی طالبان برای ولایت میدان وردگ زخم برداشته اند.

در جمع کشته شده گان قوماندانان قطعه سرخ گروه تروریستی طالبان به نامهای «شفیق»، «خبید»، «رحمانی»، «صفت الله»، «مسلم»، «ایمل»، «میرمحمد» و «نصرت الله» شامل می باشد.

قابل یاد آوریست از ساحات عملیات 20 میل سلاح و پنج حلقه ماین بدست نیروهای شامل عملیات افتاده است .

ویدیوی حمله شب گذشته قوای هوایی کشور به قرارگاه قطعه سرخ طالبان در ولایت میدان وردک

ویدیوی حمله شب گذشته قوای هوایی کشور به قرارگاه «قطعه سرخ طالبان» در ولایت میدان وردک. درنتیجه این حمله بیشتر از 70 عضو قطعه سرخ تروریستان طالب کشته شده‎اند.

Posted by ‎Yousof Nikzad/ یوسف نیکزاد‎ on Friday, May 31, 2019