درخواست دهندگان ویزای پاکستان در کابل می‌گویند که این‌کشور صدور ویزا به افغان‌ها را کاهش داده است.

به‌گزارش خبرگزاری رویداد روز، این درخواست دهند خاطرنشان می‌سازند که شب‌ها و روزها برای گرفتن ویزای پاکستان انتظار می‌کشند، اما سفارت این‌کشور در کابل تنها به بیماران و کسانی‌که پول پرداخت می‌کنند ویزا می‌دهد.

یکی از درخواست‌کنند‌گان ویزای پاکستان به رسانه‌ها گفته است: «سه روز می‌شود که اینجا می‌آیم؛ پدرم مریض است؛ سرطان دارد. اورا برای تداوی به به لاهور می‌بریم. همیشه به جنجال گرفتار استیم».

حضرت گل، درخواست کننده دیگر ویزای پاکستان نیز می‌گوید: «از وزارت خارجه، رییس‌جمهور، رییس‌اجراییه خواهش ما این است که اگر مشکلاتی در سطح کشوری میان شان دارند، آن را در میان خودشان حل کنند».

ببرک که بیمار است، می‌گوید دو روز است برای دریافت ویزای پاکستان انتظار می‌کشد اما هنوز هم موفق به دریافت ویزا نشده است: «چشم من درد می‌کند… برای تداوی به پاکستان می‌روم».

در همین‌حال، سفیر پاکستان در کابل می گوید: «در نُه ماه گذشته، ما ۴۵۰هزار ویزا به برادران و خواهران افغان خود توزیع کرده‌ایم. هیچ فسادی در این روند وجود ندارد و ما شب‌ها و روزها کار می‌کنیم تا خدمات بهتر به مردم فراهم شود».