نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که کار کردن در صنعت شراب برای خیلی از آمریکایی‌ها یک رؤیا است و در آمریکا بیشتر از دومیلیون نفر از راه تولید و تجارت شراب امرار معاش می‌کنند.

به‌گزارش خبرگزاری مرکزی به‌نقل از صدای آمریکا، در گزارش سال ۲۰۱۸ «بیر سروز امریکا»، یک انجمن ملی مربوط به تجارت آبجو، ۷۰ هزار نفر در آمریکا مستقیم با آبجوسازی‌ها و در بخش صادرات یا واردات آبجو کار می کنند و با مشاغل جانبی دیگر که مربوط به صنعت آبجو و آبجوسازی می شود در نظر بگیریم، روی هم ۲.۱ میلیون آمریکایی از این نوشیدنی الکلی کسب در آمد می کنند.

یک بررسی اقتصادی از صنعت آبجو – که نتایج آن از انجمن ملی عمده فروشی آبجو و انستیتوی آبجو تأمین شده- نشان داده است آبجو هر سال حدود ۳۲۸ میلیارد دالر به اقتصاد آمریکا می‌افزاید.

بنابه این مطالعه هر آبجوسازی حدود ۳۱ شغل را حمایت می‌کند، از فروشنده‌ها گرفته تا مسئولین‌بار، تا کشاورزان – چون بدون جو، آبجویی وجود نمی داشت.

این مطالعات همچنان نشان می‌دهند که کار کردن در صنعت شراب برای اکثر آمریکایی‌ها بزرگترین رؤیا اند و مخصوصا زمانی‌که مسئولیت مزه کردن طعم شراب را به عهده داشته باشند.

به‌کانال تلگرام خبرگزاری اقتصاد روز بپیوندید!

https://t.me/D_Economy