مقامات حکومت پاکستان به رسانه‌ها گفته‌اند که بشتر از ۱۴ نفر از اعضای «انجمن بلاورستان» را که برای سازمان استخبارات هند جاسوسی می‌کند، در پاکستان دستگیر کرده‌ است.

به‌گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، مقامات پاکستانی در اسلام آباد می‌گویند که یک گروپ از جاسوسان هند را با اسناد و شواهد کافی دستگیر کرده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، رهبر جاسوسان هندی فردی به نام «حمید خان» است که یک تروریست بین المللی می‌باشد.

گروهی که به سرپرستی حمید خان اداره می‌شدند ابتدا در سال 1999 از نپال به هند انتقال یافته و زیر دست جنرال «آرجون» و جنرال «جوشی» افسران بلند پایه سازمان «راو» آموزش دیدند.

مسئولان سازمان استخباراتی پاکستان گفته‌اند که هند در سال‌های 2007، 1999 ، 2015 و 2018 سرمایه‌گذاری زیادی برای فعال کردن شبکه جاسوسی خود در «گیلگت» و «بلتستان» انجام داد است.