رئیس اجرایی شرکت برشنا طی نشستی خبری در کابل اعلام داشت که بر اساس تفاهم این شرکت با عزیزی بانک، پس از این شهروندانی که در عزیزی بانک حساب بانکی دارند می‌توانند صرفیه برق‌شان را از طریق مبایل به گونه آنلاین پرداخت کنند.

به گزارش اقتصاد روز «Economy of the Day» رئیس اجرایی شرکت برشنا تصریح کرده است که استفاده از این سیستم از یک‌سو از فساد جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر سبب ایجاد سهولت برای باشندگان کشور می‌شود.

افزون بر این، رئیس شرکت برشنا می‌گوید، پس از امروز خدمات نصب میتر، توزیع بل‌های برق و سایر خدمات به سکتور خصوصی داده می‌شود و نصب میترهای هوشمند نیز آغاز شده تا جلو افراد زورمندی که صرفیۀ برق‌شان را نمی‌پردازند، گرفته شود.

مسئولان شرکت برشنا می‌گویند، پروژۀ برق آفتابی نیز پیش از فصل سرما آغاز می‌شود و آنانی که می‌خواهند از انرژی برق آفتابی استفاده کنند می‌توانند پول آن را 50 درصد نقد و 50 درصد به گونۀ قسط پرداخت کنند.