کمیته‌های کاری جرگه مشورتی صلح، در سومین روز این جرگه راه‌کارهای متفاوت را برای رسیدن افغانستان به صلح پایدار به رایزنی گرفتند.

هرچند چگونه‌گی گفت‌وگو با طالبان، حفظ دست‌آوردها و ارزش‌های سال‌های گذشته، تعیین هییت مذاکره کننده صلح و همچنان سیاست حکومت در برابر کشور‌های پشتیبان هراس افکنی، سؤال‌های اساسی حکومت از اشتراک کننده‌گان این جرگه بود، اما منابع می‌گویند، در کنار موارد نامبرده اشتراک کننده‌گان روی آتش‌بس، اخذ تضمین کشورهای اسلامی از طالبان برای جلوگیری از پیامدهای صلح و همچنان لغو پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا نیز گفت‌وگو کرده اند.

در همین حال، قرار است دیدگاه‌های اشتراک کننده‌گان جرگه فردا (پنجشنبه، ۱۲ثور) که برابر می‌شود به روز چهارم این جرگه، به هیئت اداری جرگه ارایه شود.

نورمحمد یک تن اشتراک جرگه می‌گوید: «از حکومت می‌خواهیم که باید به فیصله های لویه جرگه احترام بگذارد، و این تصامیم را باید ارج بگذارد چون همه نظریات جرگه نظریات مردم افغانستان است.»

با این حال، محمد عمر داودزی، رییس کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح، این جرگه را آغاز منطقی برای رسیدن به صلح می‌داند و از طالبان می‌خواهد تا به برآیند این جرگه احترام بگذارند.

آقای داوودزی می‌گوید: «آغاز معقول و منطقی پروسه صلح، لویه جرگه است، در این لویه جرگه مردم افغانستان تصمیم می‌گیرند که از این پس پروسه به چه شکل به بیش برود دولت چه آزادی‌های دارد؟ چه صلاحیت‌های دارد و چه محدودیت‌های دارد در مذاکره با طالبان.»

این در حالیست، که قرار است جرگه مشورتی صلح برای یک روز یگر نیز ادامه یابد و دیدگاه‌های شرکت کننده‌گان در پایان این جرگه طی یک مسوده‌ی به حکومت ارایه شود.