وزارت مبارزه با حوادث طبیعی اعلام کرده است که در جریان زمستان سال‌جاری به ۲.۵ میلیون نفر کمک‌های ضروری و مواد اولیه توزیع می‌گردد.

به‌گزارش خبرگزاری رویداد روز، سخنگوی این‌وزارت به رسانه‌ها گفته است که در حال حاضر ۲.۵ میلیون نفر در سراسر افغانستان نیازمند به کمک‌های ضروری درفصل سرما شناسایی شده است.

آقای عظیمی گفت که این تعداد، کسانی را شامل می‌شوند که از حوادث طبیعی متضرر شده و به کمک‌های اولیه و ضروری نیازمند می‌باشند.

وی اضافه کرد که وزارت حوادث برنامه توزیع کمک‌های ضروری برای 2.5 میلیون نفر را روی دست گرفته و برای ارائه کمک‌های ضروری به بیش از 800 هزار تن دیگرنیز آمادگی دارد.

او هزینه‌‌ای که برای رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در جریان امسال اختصاص داده شده را 30 میلیون دالر خواند

این در حالی است که بر اساس یک گزارش تازه سازمان هماهنگی مساعدت‌های بشری ملل متحد (اوچا) 12 میلیون نفر هم اکنون در افغانستان به کمک های فوری غذایی نیازمند هستند.