خبرگزاری رسمی روسیه افشاء کرده که هواپیماهای بدون‌ سرنشین آمریکایی در افغانستان بخاطر عوارض تخنیکی نه بلکه توسط دستگاه سیستم دافع هوای «L2221» روسی که در اختیار ایران قرار دارد، سقوط داده می‌شوند.

به‌گزارش اقتصاد روز در کمتر از چهار هفته‌ی گذشته سه فروند هواپیمای بدون‌سرنشین آمریکایی در ولایات غربی و جنوب‌غربی کشور سقوط کرده‌اند.

خبرگزاری رسمی روسیه با پرداختن به این‌ مسأله، از زبان کارشناسان مسائل نظامی نقل قول کرده است که این هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی احتمالا توسط جنگ‌جویان طالب و یا هم بخاطر عوارض تخنیکی سقوط نمی‌کنند بلکه توسط سیستم دافع هوای «L2221» ساخت روسیه که در اختیار ایران قرار دارد سقوط داده می‌شوند.

خبرگزاری رسمی روسیه نوشته است: «زمانیکه 3 هواپیمای بدون سرنشین امریکائی درجریان سه ماه اخیر سقوط می نماید، این خود سوال را مطرح می نماید که شاید سقوط این هواپیما ها تصادفی نه، بلکه سیستمی باشد. ممکن افغانها دستگاه دافع هوا روسیه منجمله سیستم دافع هوا نوع L2221 را در دسترس خود داشته باشند.»

منبع در ادامه افزوده است: «بعضی از کارشناسان به این نظر اند که قبلاً ایران توانسته بود هواپیمای بدون سرنشین MQ-9 Reaper را کشف نمایند. ممکن دستگاه های دافع هوا خود را در دسترس افغانهای مسلح ضد دولت قرار داده باشند و یا خود ایرانی ها در سقوط هواپیماهای امریکائی در افغانستان مستقیم سهم داشته باشند. زیرا طیارات امریکائی ساقط شده در نواحی هلمند صورت گرفته که ایران میتواند از قلمرو خود با استفاده از دستگاه L222 1هواپیما های مافوق الذکر امریکا را کشف و ساقط نماید.»

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی که در جریان سه سال گذشته حدود ده فروند آن در افغانستان سقوط نموده، هرکدام بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون دالر قیمت دارند و این سنگین‌ترین ضربان اقتصادی است که بر ارتش آمریکا در افغانستان تحمیل شده است.

به‌کانال تلگرام اقتصاد روز بپیوندید!

https://t.me/D_Economy