فیروزالدین فیروز وزیر صحت می گوید که در حال حاضر حدود 30 هزار تن در کشور به بیماری زردی سیاه مبتلا است و اگر جلو این مریضی گرفته نشود، در آینده با یک مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

به‎گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، آقای فیروز در مراسم گرامی داشت از روز مبارزه با بیماری زردی گفت، در افغانستان حدود 22 هزار تن به بیماری نوع «بی» زردی و 8 هزار تن دیگر به نوع «سی» این بیماری مبتلا هستند.

آقای فیروز هشدار می‌دهد، اگر جلو بیماری زردی به‌گونۀ جدی گرفته نشود، در آینده به یک مشکل کلان در افغانستان مبدل می‌شود.

داکتر فتاح، نمایندۀ سازمان صحی جهان نیز در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی مبارزه علیه بیماری زردی می‌گوید، طبق آخرین مطالعات انجام شده در افغانستان 2.7 درصد جمعیت به ویروس زردی بی و 1 درصدِ جمعیت به ویروس زردی سی آلوده هستند.

به گفتۀ او، 325 میلیون انسان در سراسر جهان به ویروس زردی بی و سی آلوده اند و سالانه 1.4 میلیون تن به علت ابتلا به این بیماری می‌میرند.

زردی یکی از بیماری‌های واگیر است که بیش‌تر از طریق سورنج انتقال می‌یابد.