آگاهان امور سیاسی می‌گویند، نیروهای آمریکایی برای تأمین امنیت پروژه تاپی تا سال ۲۰۵۰ میلادی در افغانستان باقی می‌مانند.

به‌گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، عبدالواحد طاقت، کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه نیروهای امریکایی تا سال ۲۰۵۰ در افغانستان باقی خواهند ماند گفت: «استراتژی امریکا این بوده بروند تا اروپا و بالاخره آسیای مرکزی تا اروپای شرقی را تصرف کند، اما با بوجود آمدن سازمان همکاریهای شانگهای، امریکایی‌ها نتوانستند به آنطرف بروند و فیصله کردند تا در افغانستان قرارگاه قوی داشته باشند».

وی در ادامه می‌افزاید، این که امریکایی‌‌ها بهانه می‌کنند و مردم نیز بهانه‌‌های‌شان را میدانند، این بهانه‌ها بخاطر تاراج معادن افغانستان است و امریکا می‌خواهد تا سال ۲۰۵۰ در افغانستان باقی بماند تا تمام معادن و منرال‌هایی را که افغانستان دارد و امریکا ندارد از افغانستان چور و تاراج کند، سپس اعتراف کند که آمدن به افغانستان اشتباه بود.