به گفتۀ نماینده‌گان مردم لوگر در مجلس، ولسوالی خروار این ولایت در زیر اداره طالبان است و تنها بخش‌های کوچکی از ولسوالی‌های چرخ، بره‌کی برک خوشی و محمد آغه که  زیر اداره دولت استند و انتخابات برگذار خواهد شد.

احزاب و جریان‌های سیاسی تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی را در بارۀ بسته ماندن ۴۳۱ مرکز رأی‌دهی، و نیز روبه رو بودن بیش از یک هزارو پنج صد مرکز دیگر را با تهدیدها مشکوک میدانند.

احزاب و جریان‌های سیاسی و شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که بسیاری از ولسوالی‌های ولایت‌های ناامن در بخش‌های مرکزی و جنوبی زیر ادارۀ دولت نیستند، اما مرکزهای رأی‌دهی در این بخش‌ها بسته اعلام نشده اند، اما در شماری از ولسوالی‌هایی که با تهدید رو به رو استند، این مرکزها باز اعلام شده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی دوهزار و سیزده مرکز رأی‌دهی را با تهدیدها روبه رو میدانند. از این میان ۴۳۱ مرکز در ۱۷ ولایت بسته اعلام شده‌اند و نیز گزارش شده است که بیش از یک هزار و پنج صد مرکز دیگر با تهدید رو به رو استند.

یوسف رشید؛ مسوول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این باره اظهار داشت: «ولایت‌هایی استند که ما در اونجه هیچ مرکز بسته نداریم و ای نشان دهنده دو حالت است، یا ای که ارزیابی های امنیتی در سطح محل و سطح امو ولایت درست صورت نگرفته و یا ای که خدا نخواسته کدام اشتباهی در ای قسمت وجود داشته. امیدوار استیم که در ای قسمت امی ارزیابی های امنیتی ما دقیق تر باشه خدا نخواسته ازی بابت باز فردا روز مشکل سیاسی خلق نشود».

بیشتر این مرکزها در ولایت‌های شمال، شمال شرق و غرب کشور قرار دارند، شماری از اعضای مجلس می‌گویند با آن که طالبان در ولایت‌های جنوب حضور گسترده دارند، اما در بخش‌هایی که حکومت حاکمیت ندارد، شماری از مرکزها باز اعلام شده اند.

گل احمد نورزاد؛ عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«در دیگر ولسوالی‌ها هیچ امکان ندارد، آنان در محاصره استند و نمیتوانند از دفترهای شان بیرون شوند. هرکسی که میگه در ولسوالی‌ها انتخابات برگزار میشود آنان برای تقلب راه را هموار میکنند. در چهار ولسوالی و در مرکز شاید انتخابات برگزار شود».

ضیا الدین ضیا؛ عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«سایت‌های زیادی را اضافه کرده اند که مشکوک است، اصلا معلوم نیست که ای ساحه طالب است یا غیر طالب است. در ای ولایت‌ها میفهمند که غیر از مرکزهای ولایت و مراکز ولایت‌ها دگیش د کنترول طالب است، اما چتو میتانه همه ای سایتا باز باشه. خود ازی یک پیش زمینه و یک نیتی است بری یک تقلب گسترده و کلان».

در همین حال احزاب و جریان های سیاسی هشدار میدهند که اگر مرکزهای انتخاباتی را از بهر اهداف سیاسی باز و بسته اعلام کرده باشند، کشور با بحران روبرو خواهد شد.

محمد ناطقی- رییس کمیتۀ سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی گفت: «مناطق را بدون دلایلی نا امن اعلام بکنید و مراکز را در انجا بسته بکنید این نتیجه اش دو چیز است، مهندسی انتخابات و یک دگه خو امو تقلب ایناست و مسله دیگر محروم کردم مردم از رای شان».

کمیسیون مستقل انتخابات ۵۳۷۳ مرکز رأی‌دهی را برای انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص ساخته بود، اما از میان بیشتر از سه هزار مرکز رأی‌دهی امن گزارش شده است.