مقام های محلی تایید می کنند که ۲۹ مسافر را از چنگ طالبان در غزنی نجات داده اند.

به گزارش خبرگزاری رویداد روز،‌ دفتر والی غزنی گفته است گروه طالبان روز گذشته (جمعه، ۹ حوت) ۲۹ مسافر را اﺯ مسیر شاهراه کابل – قندهار در منطقه «لرم» ولسوالى مقر این ولایت، اﺯ موتر پائین کرده و قصد انتقال آنان به جایی نامعلومی را داشت.

دفتر والی غزنی افزوده که با رسیدن به موقع نیروهاى امنیتى و پس اﺯ یک درگیرى کوتاه، این مسافران نجات داده شده اند.