دبیرکل ناتو، تأکید کرده‌است که قرار است مبارزه با هراس‌افکنی در نشست ماه دسامبر رهبران کشورهای عضو ناتو بحث اصلی باشد.

به گزارش خبرگزاری رویداد روز، ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو می‌گوید که اولویت اصلی این سازمان مبارزه با هراس‌افگنی است و به همین دلیل نیروهای امنیتی افغانستان را نیز آموزش می‌دهد تا آنان در برابر هراس‌افگنان بین‌المللی بجنگند.

دبیرکل ناتو که در یک نشست خبری مشترک با رئیس شورای وزیران ایتالیا، در روم سخن می‌زد، اما افزود که مأموریت ناتو در افغانستان آموزش دهی به نیروهای امنیتی افغان است.

او در این باره بیان داشت: «مأموریت ما در افغانستان، آموزش نیروهای امنیتی افغان است تا آن‌ها بتوانند با هراس‌افگنان بین‌المللی مبارزه کنند و زمینۀ صلح را در افغانستان فراهم بسازند».

دبیرکل ناتو، از نقش نیروهای ایتالیایی در افغانستان نیز ستایش کرده‌است: «در افغانستان، نیروهای ایتالیا یکی از برجسته‌ترین نیروهای همکار استند. هر زمانی که من نیروهای ایتالیا را در هرات می‌بینم، مسلکی بودن و تعهد آن‌ها مرا زیر تأثیر می‌برد».

قرار است این نشست، در لندن برگزار شود و به گفتۀ دبیرکل ناتو، گفت‌وگوهای مقدماتی این نشست آغاز شده‌است و مبارزه با هراس‌افگنی یکی از موضوعاتی است که ما روی آن در این نشست بحث خواهیم کرد.

دبیر کل ناتو، در بخش دیگر از سخنانش در بارۀ آغاز عملیات ترکیه در سوریه نیز گفت او از ترکیه خواست که دست به اقداماتی نزند که باعث بی ثباتی بیشتر در منطقه شود.