وزارت معارف طرحی را روی دست گرفته است که بر بنیاد آن قرار است معاش معلمان در کشور افزایش یابد

میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف تأیید می‌کند که حقوق ماهانۀ معلمان افغان کافی نیست، بیشتر معلمان سرپناه ندارند و با ده‌ها مشکل دیگر هم مواجه‌اند.

به گفته آقای بلخی، برای حل این مشکلات و افزایش حقوق معلمان، تحلیلی از سوی وزارت معارف انجام شده و این تحلیل برای اقدام‌های بعدی به حکومت سپرده شده است. به گفتۀ او، میزان افزایش حقوق آموزگاران از سوی وزارت مالیه تعیین خواهد شد و وزارت معارف در تلاش افزایش حقوق آنها است.

سرپرست وزارت معارف می‌افزاید که در کنار افزایش حقوق ماهوار معلمان، به آنها تمام مکمل‌ها و شاخص‌هایی که در تقویت وضعیت روحی و روانی کمک‌ ‌کند را روی دست دارند. آقای بلخی می‌گوید، پس از تلاش‌های فراوان توانسته‌اند ارتقای قدم و بست را پس از هشت سال یک‌بار دیگر روی دست گیرند.

شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در این مورد می‌گوید، طرح جامعی برای افزایش حقوق ماهوار تمام کارمندان خدمات ملکی روی دست است که شامل آموزگاران نیز می‌شود. به گفته آقای مسجدی، کمیتۀ مشترکی متشکل از نمایندگان وزارت‌های مالیه، اقتصاد، کار و امور اجتماعی و کمیسیون خدمات ملکی روی طرح افزایش حقوق‌ ماهوار کارمندان حکومت کار می‌کند.

نگرانی از کمبودن حقوق آموزگاران از دیر زمانی به این‌سو همواره در نشست‌ها مطرح شده، اما تا کنون اقدام عملی برای حل این مشکل انجام نشده است.