دبیرکل ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی هشدار می‌دهد که اگر نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج شوند، ممکن ناتو بابت بیرون شدن زودهنگام، بهای سنگینی بپردازند و افغانستان به پایگاه تروریست‌های بین‌المللی تبدیل شود.

به‌گزارش خبرگزاری رویداد روز، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو به روز سه‌شنبه هشدار داد که خروج نیروهای عضو این‌پیمان از افغانستان بهای سنگینی برای ناتو دارد.

وی گفت: «ما با تصمیم سختی روبه رو هستیم. ما تقریبا 20 سال در افغانستان بوده ایم و هیچ یک از متحدان ناتو خواستار ماندن بیش از زمان مورد نیاز در این کشور نیستند».

دبیرکل ناتو می‌افزاید: «اما در عین حال، بهای ترک زودهنگام این کشور و یا به نحوی هماهنگ نشده ممکن است زیاد باشد».

دبیرکل ناتو تاکید کرد افغانستان با خطر تبدیل شدن دوباره به صحنه فعالیت تروریست های بین المللی برای طراحی و سازماندهی حملات به کشورهای ما مواجه است و داعش ممکن است خلافت تروریستی از دست رفته اش در عراق و سوریه را در افغانستان بنا کند.