داکتر عبدالله عبدالله رئیس‌اجرائیه در جریان سخنرانی خود در مراسم تجلیل از سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از همکاری‌های این‌کشور با افغانستان در دوران جهاد و مقاومت ابراز قدر دانی کرد.

به‌گزارش خبرگزاری رویداد روز، رئیس اجرائیه در مراسم تجلیل از چهل‌ویکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: «پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطفی در تاریخ بوده است».

وی با حضور در سفارت ایران در کابل، در مراسم تجلیل از چهل‌ویکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کرد.

آقای عبدالله در این مراسم، سالروز پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و از همکاری‌های ایران با افغانستان در دوره‌های جهاد و مقاومت قدردانی کرد.

وی بیان داشت که پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نقطه عطفی در تاریخ بوده است.

عبدالله عبدالله همچنین تاکید کرد که روابط اقتصادی و سیاسی میان دو کشور در حال گسترش است.

وی خاطرنشان کرد: «در دوره حکومت وحدت ملی تلاش شده است که روابط همسایگی و برادری با تمام کشورهای منطقه با حفظ احترام متقابل حفظ و تقویت شود.

رئیس اجرائیه همچنان ابراز امیدواری کرد که تحولات و تنش‌ها در منطقه فروکش کند.