رییس اجرایی به نهادهای مسئول دستور داده که فعالیت ده‌ها کارخانه ذوب آهن و ریگریشن در کابل را که جواز فعالیت ندارند، متوقف سازند.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، نشست فوق‌العاده کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا به ریاست داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی به روز چهارشنبه (5 جدی) برگزار شد.

داکتر عبدالله در این نشست گفت که فعلا سیستم فلتر برای جلوگیری از آلودگی دود ذغال سنگ تطبیق شود.
وی بیان داشت که مردم از آلود‌گی روز افزون هوا و تاثیرات ناگوار آن تشویش دارند. در ابتدا اقدامات فوری و کوتاه مدت صورت گیرد.

در این نشست،‌ هیئت موظف شده برای بررسی ریگریشن‌ها گزارش داد که 123 مورد فعالیت معدن‌کاری را از نزدیک بررسی کرده، 300 مورد آن جواز نداشته و به طور خودسر کار می‌کنند که باعث آلود‌گی هوا می‌گردد.

رییس اجرایی به وزارت داخله وظیفه سپرد که این معدن‌کاری‌ها را مسدود نموده تا جواز دریافت نمایند و کار‌شان را معیاری سازند.

اداره ملی حفاظت از محیط زیست نیز گزارش داد که 95 کارخانه ذوب آهن بدون دریافت جواز کار در کابل فعال‌اند.

مواد خام برخی از کارخانه‌ها از داخل شهر جمع آوری و با کیفیت پایین دوباره تولید می‌شود. این باعث آلودگی محیط زیست می‌شود.

داکتر عبدالله تاکید کرد که تمام این کارخانه‌ها اجازه‌نامه محیط زیستی بگیرند و یا متوقف شوند.

ریاست آبرسانی کابل گفت که از 72 شرکت آبرسانی پایتخت، 70 مورد آن جوازنامه دریافت نکرده و فعالیت‌شان استندرد نیستند.

داکتر عبدالله به دارالانشای شورای وزیران وظیفه داد که این موضوع را در هماهنگی با ریاست آبرسانی کابل پیگیری نماید.

اداره ملی محیط زیست گزارش داد که طرح استفاده وسایط نقلیه دولتی از گازLPG  و گاز مایع را بررسی کرده و این کار در کاهش آلودگی محیط زیست مفید است.

این اداره گفت که وزارت مخابرات تلاش دارد تا برق آنتن‌های مخابراتی را از جنراتور به برق سولری تبدیل نماید.

رییس اجرایی  گفت که دارالانشای شورای وزیران این مسأله را دنبال نموده و گزارش دهد.

داکتر عبدالله به شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب هدایت داد که با وزارت‌ها هماهنگی کنند تا استفاده از انرژی قابل تجدید را در بودجه‌شان شامل سازند. این موضوع به محیط زیست کمک می نماید.

اداره ملی محیط زیست گزارش داد که برخی از شهرک‌ها، بلند منزل‌ها، مراکز تجارتی و بلاک‌های رهایشی از ذغال سنگ تصفیه ناشنده استفاده می‌کنند. 264 مورد شناسایی شده است.

داکتر عبدالله گفت که برای کسانی‌که از ذغال سنگ تصفیه ناشده استفاده می‌کنند، وقت بدهید که در این مدت یا سیستم را تعویض نمایند تا فلتر نصب کنند. در صورت بی توجهی وزارت داخله اقدام کند.

در این نشست اداره ملی محیط پلان عملیاتی برای جلوگیری از آلود‌گی هوا در ایام زمستان را ارایه کرد که در آن 11 مورد اقدامات عملی و فوری در نظر گرفته شده است. این پلان از سوی رییس اجرایی کشور تایید گردید.

در اخیر اداره ملی محیط زیست گفت که مشکلات محیط زیستی وجود دارد؛ اما آمار و گزارش‌های نشر شده از آدرس‌های نامعلوم درباره آلودگی هوای کابل مبنای علمی ندارد.