وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که طرح پنج ساله‌ی خرما نهایی شده و با عملی‌شدن آن در هفت ولایت کشور باغ‌های تجارتی خرما ایجاد خواهد شد.

به گزارش اقتصاد روز، افغانستان قصد دارد تولید خرمای خود را افزایش دهد تا وابستگی این کشور به واردات کاهش یابد.

افغانستان سالانه 18000 تن خرما به ارزش 9 میلیون دالر از کشورهای عربی و ایران وارد می‌کند.

در حال حاضر تنها در دو ولایت ننگرهار و فراه درختان خرما به پیمانه اندکی وجود دارد.

با این حال، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرد که این طرح پنج ساله نهایی شده و تولید خرما در کندهار، هلمند، نیمروز، لغمان و خوست افزایش خواهد یافت.

غلام ‌رسول صمدی مشاور باغداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید، خرما در اقلیم گرم و خشک بهتر حاصل می‌دهد و اقلیم این ولایت‌ها برای تولید آن فراهم است.