در اثر درگیری‎های شدید میان تروریستان طالب و نیروهای امنیتی در منطقه چشمه‎شیر پلخمری، شاهراه کابل شمال به روی ترافیک مسدود شده است.

به‎گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، مقامات در شمال کشور گفته اند که جنگ شدید در مسیر شاهراه «بغلان-سمنگان» میان نیروهای امنیتی و تروریستان طالب جریان دارد.

گفته می شود که طالبان در مسیر شاهراه چندین تانکرهای نفت شرکت‎های خصوصی را به آتش کشیده اند.

طبق گزارشات شاهراه نمبر یک و نمبر دو در بغلان همواره زیر تیررسی تروریستان طالب قرار دارد و سفر در این مسیر به دور از تهدیدهای هراس افکنانه نیست.

بر بنیاد گزارش ها تروریستان طالب در این مسیر از سوی شب ایست بازرسی ایجاد میکنند و کاروان نیروهای امنیتی را آماج قرار میدهند.

گزارش ها می رساند که در یک ماه پسین در این مسیر بیش از ده نفت‎کش از سوی تروریستان طالب به آتش کشیده شده است.