تروریستان طالب در ولایت غور یک مرد را بخاطر اعتراض علیه جنگ‌شان دادگاه صحرایی کرده و شلاق‌زدند.

به‌گزارش خبرگزاری رویداد روز، طالبان معتقدند هرکسی که به جنگ آن‌ها در افغانستان اعتراض کنند در واقع برعلیه جهاد مسلمین اعتراض کرده و از دایره اسلام خارج می‌گردد.

اعضای شورای ولایتی غور می‌گویند، تروریستان طالب پس از شلاق‌زدن، زن این مرد را دوباره به عقد او درآوردند.

به‌باور تروریستان طالب این‌ مرد مرتد شده و با اعتراض به مجاهد مسلمین زن بر وی طلاق گردیده است..

عبدا‌لبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور می‌گوید، این مرد باشنده شهر فیروز کوه است که خبر بدگویی وی از جنگ جاری توسط یکی از جاسوسان به طالبان منتقل شده بود.

عضو شورای ولایتی غور تصریح می‌کند که طالبان مرد معترض را بازداشت‌ کرده، در یک دادگاه صحرایی شلاق‌ زدند و سپس همسر او را دو باره با او عقد کردند.

این عضو شورای ولایتی غور می‌گوید: «به باور طالبان، اگر فردی علیه اعضا و نبردهای این گروه که آن را جهاد می‌خوانند، موضع گیرد، از دایرۀ اسلام بیرون‌ شده و مرتد می‌شود، از همین‌رو از دید تروریستان طالب، عقد این‌ فرد با همسرش باطل می‌شود».

باشندگان محل می‌گویند، این رویداد در منطقۀ «زرتلی» در نزدیکی شرق شهر فیروزکوه رخ داده است.