در نتیجه شکایت رسمی تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی، «شاه حسین مرتضوی» مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور غنی به اتهام تخلف رسانه‌ای به لوی ثارنوالی فراخوانده شد.

به‌گزارش خبرگزاری رویداد روز، مرتضوی در برگه فیسبوک خود نگاشته است: «براساس شكايت تيم ثبات و همگرايي بابت يک نوشته من در فيسبوك امروز به لوی سارنوالی رفتم».

خبرگزاری رویداد روز را در تویتر دنبال کنید!

وی در ادامه می‌افزاید: «هدف از رفتنم به لوی سارنوالی حمايت و اطاعت از قانون است. قانون بايد بالای همه به صورت يك سان تطبيق شود. فرهنگ پاسخگويي بايد نهادينه شود. نهادهای عدلی و قضايی كشور با قوت و قدرت تمام بتوانند قانون و عدالت را تطبيق كنند».

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور غنی خاطرنشان می‌سازد: «من استعلام لوی سارنوالي را دريافت نموده بعد از مشوره با همكاران بخش حقوقی برای شان جواب خواهم داد. آرزو دارم كه روزی شمشير تيز عدالت روی شانه‌های جنايت كاران، غاصبان زمين، مافيا، جاسوسان بيگانه، حاميان تروريزم و ناقضان حقوق بشر قرار گيرد».

پیش از این نیز در جریان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری، شاه حسین مرتضوی بخاطر کمپیاین انتخاباتی و استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی‌اش به سود اشرف غنی جریمه و از حق رای محروم شد.