وزارت امور داخله اعلام کرده است که به تعداد 250 پولیس زن به هدف فراگیری آموزش‎های نظامی به ترکیه فراستاده می‎شوند.

به‎گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، این وزارت باانتشار خبرنامه‎ای اعلام کرده است که نزدیک به 700 تن بانوان داوطلب امتحان شمولیت در صفوف پولیس ملی را سپری نمودند.

وزارت امورداخله به تعداد 250 تن از بانوان کشور را جهت فراگیری دوره‎های آموزشی پولیس ملی به اکادمی «سیواس» کشور ترکیه اعزام می‌نماید؛ که امروز حدود 700 تن بانوان که اکثریت آنان دارای درجه تحصیلات عالی بوده و از ولایت های مختلف کشور در امتحان شمولیت در صفوف پولیس ملی در تالار وزارت امور داخله دایر گردیده بود، اشتراک و به رقابت پرداختند.