عبید الله نیازی، رئیس سابق دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات در ولایت کنر و سرپرست عملیات ساحوی کمیسیون انتخابات حین گرفتن ۱۰۰ هزار دالر آمریکایی برای تقلب در انتخابات بصورت بلفعل بازداشت شد.

به گزارش اقتصاد روز، رئیس عملیات ساحوی کمیسیون انتخابات پس از بازداشت شدن ازسوی پولیس جرایم سنگین وزارت امور داخله، اعتراف کرده است که تعدادی از کمیشنران کمیسیون انتخابات در این فساد مالی و تقلب در نتایج آراء با او همدست اند.

آقای نیازی روز پنج‌شنبه هفته گذشته ساعت ده صبح در دفتر کارش بازداشت شد.

گزارش‌های وجود دارد که کمیشنران کمیسیون انتخابات در پی بی‌گناه ثابت کردن وی هستند.