با گذشت پنج روز از متوقف ساختن واردات مواد نفتی و برخی از کالاهای دیگر از راه بندر ابونصر فراهی، وزارت مالیه تا کنون حاضر به پاسخ دهی در این باره نیست.
به گزارش اقتصاد روز « Economy of the Day» از سوی دیگر اعتراض شماری از باشنده‌گان و بازرگانان ولایت فراه در برابر این تصمیم وزارت مالیه، باعث شده است که روند داد و ستدهای کالاهای بازرگانی بگونه کامل در این بندر متوقف شوند.
اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که در پی این همه افزون بر زیانمند شدن باشنده‌گان و بازرگانان ولایت فراه، درآمدهای گمرکی وزارت مالیه نیز بگونه چشمگیری کاهش یافته است.
به گفته بازرگانان وزارت مالیه در نخست گمرک این ولایت را از شهر فراه هفتاد کیلومتر دورتر به بندر ابونصر فراهی انتقال داد و هنگامی در آنجا با کاهش درآمدها و فساد بیشتر روبرو شد، سر انجام به متوقف ساختن واردات کالاهای مهم از این بندر تصمیم گرفت.
خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره گفت: «یک مشکل بسیار جدی که در آن جا وجود دارد مشکل امنیتی است. هشتاد درصد این منطقه و گمرک و راه به دست مخالفین است و از ما مخالفین پول و مالیه می گیرند.»
وزارت مالیه روز بیست و پنجم ماه سنبله واردات مواد نفتی، سمنت، آهن آلات، سرامیک و کاشی را از راه بندر ولایت فراه متوقف ساخت.
در پی اعتراض‌ها در ولایت فراه در برابر متوقف ساختن واردات برخی از کالاها از راه بندر ابونصر فراهی، این راننده گان پنج روز است که در گرمای سوزان دشت های ولایت فراه بسر میبرند.
جلیل احمد، راننده موتر باربری گفت: «اصلا ما نمی فهمیم که به خاطر چی این سرک بند است؟ نه دولت می پرسد و نه رعیت.»
فضل احمد، راننده موتر باربری گفت: «راه را باز کنید. هر مشکلی که دارید همراه دولت دارید. گناه موتررانان چی است؟ سه شب می‌شود که در خاک‌ها خوابیده ایم.»
ناصر، راننده موتر باربری، گفت: «پیش تاجران می‌رویم آنان نشسته اند؛ قیلون و چای پیش شان. ما همینطور بی سرپرست؛ نه آب است و نه نان.»
یک عضو شورای ولایتی فراه می‌گوید متوقف شدن واردات از بندر ابونصر فراهی، باعث بلند رفتن بهای کالاها و از دست رفتن منابع درآمد و اشتغال شمار هنگفتی از باشنده گان این ولایت شده است.
داد الله قانع، عضو شورای ولایتی فراه، گفت: «یک و نیم میلیون نفر به نحوی از این بندر یک تجارت، دکانداری، موتر رانی رزق شان در آن حواله است.»
بسم الله، بازرگان در بندر ابو نصر فراهی، گفت: «آنان ما را مجبور به بالا شدن به کوه ( تفنگ گرفتن) مجبور می‌سازند. ما خواستار حق خود استیم. این حق ما است و ما آن را می خواهیم.»