صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه که پیش از این ازسوی ریاست جمهوری برکنار شده بود به دفتر کارش برگشته و می گوید که رئیس جمهور حق برکناری وی را ندارد.

به گزارش خبرگزاری رویداد روز به نقل از آزادی، احمدی می گوید که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق به‌میان‌آمده و هر فیصله باید بر اساس توافق صورت گیرد.

اما ریاست جمهوری می‌گوید که صبغت‌الله احمدی دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه نیست.

روز یکشنبه ریاست جمهوری گفته بود که آقای احمدی در پی سخنان غیرمسئولانه اخیرش در پیوند با سفر هیئت طالبان به پاکستان، از مقام‌اش برکنار شده است.

پس از برکناری احمدی از سوی ارگ، ریاست اجرائیه واکنش نشان داد و در اعلامیه‌ای گفت که آقای احمدی دیدگاه وزارت امور خارجه را در پیوند با صلح بیان کرده و برکناری او یک عمل انتخاباتی است.