بخشی از زیبایی‎های نورستان در این‎جا به‎تصویر کشیده است. نورستان دارای آب‎وهوای نسبتا مرطوب بوده و یکی از زیباترین ولایات کشور به‎حساب می‎آید