خبرگزاری رویداد روز، مسؤلان ریاست امور زنان غزنی می گویند که هرچند ازدواج های اجباری و زیر سن در این ولایت بخصوص در مرکز طی چند سال گذشته کاهش یافته است؛ اما هنوز هم ازدواج های اجباری و زیر سن در مناطق دور افتاده غزنی صورت می‌گیرد.

شکریه ولی؛ رئیس امور زنان غزنی در مصاحبه با رسانه‎ها گفته است که ازدواج های زیر سن و اجباری در غزنی بخصوص در مرکز با توجه به آگاهی مردم و روشن شدن ذهنیت ها کاهش یافته است، ولی هنوز هم در برخی مناطق بخصوص مناطق دور دست ازدواج های اجباری (بدون رضایت دختران) و زیر سن حتی با تفاوت های سنی زیاد وجود دارد.

خانم ولی گفت که تا حال کدام کسی برای شکایت و ثبت قضیه ازدواج های زیر سن به ریاست امور زنان غزنی مراجعه نکرده است.
وی در مورد عواقب ازدواج های زیر سن گفت که چنین موارد عواقب خطرناک زیادی دارد که یکی از این عواقب خطرناک مرگ و میر زنان در هنگام ولادت ها است.

رئیس امور زنان غزنی از خانواده ها نیز خواست که از ازدواج های اجباری زیر سن حمایت نکنند. تعدادی از زنان و دختران در غزنی نیز از ادامه ازدواج های زیر سن و اجباری در برخی مناطق این ولایت خبر می دهند.

نسیمه، یکی از زنان در مورد ازدواج های زیر سن و اجباری در غزنی گفت که همین حال در بسیاری از مناطق غزنی دختران خرد سال را به عقد مردهای کهن سال در می آورند و دختران هیچگونه حق دخالت را در مورد انتخاب همسر آینده خود را  ندارند.

او افزود که هنوز هم دختران خرد سال از جانب پدر، مادر و یا برادر به طور اجبار به عقد مردان در می آید.

در همین حال تعدادی از علمای دینی نیز می گویند که عقد بر اساس رضایت دو جانب (زن و شوهر) صورت می گیرد، وقتی که دختر از ازدواج راضی نباشد عقد آنان با مردان به طور اجباری از دیدگاه اسلام جائز نیست.

ازدواج های اجباری و زیر سن در بسیار از مناطق ولایات دور دست کشور وجود دارد و این امر بنا بر مشکلات اقتصادی خانواده دختر بیشتر صورت می‌گیرد.