رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی می گوید، صلح به معنای معامله دست‎آورد ها و ارزش های مردم سالاری نیست و نباید از روز های ملی بهره برداری انتخاباتی کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، داکتر عبدالله رئیس اجرائیه حکومت، در پیامی به مناسبت فرارسیدن صدمین سالروز استقلال کشور تاکید کرد؛ نباید از روزهای ملی مخصوصا سالروز استقلال افغانستان، بهره برداری انتخاباتی کرد.

رئیس اجراییه در پیام خود گفته است: «فرزندان این مرزوبوم، امروز نیز در سنگ‎رهای نبرد با تروریزم برای آزادی و پاسداری از نوامیس ملی می‌رزمند و قربانی می‌دهند. مردم افغانستان ثابت کرده‌اند که از جان و مال‌شان می‌گذرند، اما اسارت، ظلم و تسلیمی را نمی‌پذیرند».

عبدالله افزوده است، مردم افغانستان اجازه نمی‌دهند.

وی تاکید کرده که افغانستان در آستانه‌ رفتن به سوی انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و این انتخابات یکی از دست‎آوردهای مبارزات طولانی مردم است.

رئیس اجرائیه حکومت همچنان از کمیسیون‌های برگزاری انتخابات خواسته برای برگزاری یک انتخابات شفاف، با اعتبار و عاری از تقلب، از هیچ‌نوع تلاشی دریغ نورزند.

او همچنان از نیروهای امنیتی خواسته در سرکوب دشمنان و تأمین امنیت مردم و انتخابات در همکاری با مردم تلاش کنند.

عبدالله خاطرنشان کرده که از تلاش‌های صلح حمایت و پشتیبانی می‌کند. او نیز از تلاش‌های ایالات متحده برای صلح استقبال کرده است.

وی همچنان در پیام خود به مردم اطمینان داده که صلح به معنای معامله با دست‌آوردها و ارزش‌های مردم‌سالاری نیست.

گفتنی است که بسیاری از نامزادان ریاست جمهوری و همچنین نهادهای ناظیر انتخاباتی، اشرف غنی را به بهره برداری انتخاباتی از سالروز استقلال افغانستان و سوء استفاده از امکانات دولتی متهم کرده اند.