همزمان با بزرگ‌داشت از هفته مالیات در افغانستان اداره مالیه هرات نیز به همین مناسبت با حضور مقامهای محلی، شورای ولایتی، فعالین مدنی و شهروندان نشستی را برای اطلاع رسانی از پرداخت مالیات برگزار کرد.

«فایقه علیزاده» رئیس اداره مالیه هرات از افزایش درآمد این اداره خبر داد و گفت: «شهروندان باید برای دست یافتن به پیشرفت‌های بیشتر در جامعه مالیات خود را بپردازند.»

وی با بیان اینکه درآمد مالیاتی دولت به 90 درصد رسیده، تاکید کرد: «مالیاتی که از شهروندان اخذ گردیده از سوی حکومت در اولین فرصت برای رفع چالش‌های انها به مصرف میرسد.»

داوود هاشمی معاون والی هرات ضمن پذیرش عدم توجه به نیازهای شهروندان در هرات یادآور شد که حکومت در تلاش است مشکلات مردم را حل کرده و در سال آینده شاهد برنامه های گسترده در این زمینه خواهیم بود.