درگیری شدید نظامی در زندان پلچرخی به وقوع پیوسته و در نتیجه آن چهار زندانی کشته و بیست تن دیگر زخمی شده اند.

به گزارش اقتصاد روز، زمانی‌که نیروهای امنیتی می‌خواستند برخی از بلاک‌های این زندان را بازرسی کنند با مقاومت زندانیان روبرو شده اند که منجر به درگیری شده است.

گفته می‌شود که در این درگیری چهار زندانی کشته شده و نزدیک به پانزده تن دیگر شان زخم برداشته اند.

در همین حال، گفته می‌شود که در این رویداد بیست نیروی پولیس نیز زخمی شده اند.

با این حال، گفته می‌شود که اکنون وضعیت زندان به حالت عادی برگشته است.

زندان پلچرخی، بزرگترین زندان در افغانستان می‌باشد که افراد متهم به جرایم مختلف در آن زندانی می‌باشند.