کشمکش بین طرفداران میر رحمان رحمانی رئیس منتخب مجلس نمایندگان و طرفداران کمال ناصر اصولی نامزد شکست خورده ریاست پارلمان سبب شد تا نیروهای قطعه خاص پولیس وارد عمل شده و کنترول تالار عمومی جلسه، دفاتر و تمامی دروازه های بیرونی و ورودی مجلس را در دست بگیرند.

به گزارش اقتصاد روز، جنجال میان طرفداران میر رحمان رحمانی و طرفداران کمال ناصر اصولی ادامه دارد و این مسأله سبب شد تا نشست امروز(یک‌شنبه، 29، ثور) مجلس به منظور انتخاب اعضای هیأت اداری برگزار نشود.

تمام درهای ورودی به صحن مجلس به شدت توسط نیروهای ویژه امنیتی کنترل می‌شد و به جز از اعضای مجلس حتا به کارمندان نیز اجازه ورود نمی‌دادند.

در بیرون مجلس نیز ازدحام موترهای نمایندگان به حدی بود که به سختی و با حدود نیم ساعت تاخیر می‌توانستند یک مسافت 200 متری(اولین درورودی تا پارکینگ موترها) را عبور کنند.

نشست استجوابیه مجلس سنا با سرپرست وزرای دفاع و داخله و رییس عمومی امنیت ملی پیرامون اوضاع امنیتی کشور که قرار بود امروز برگزار شود نیز به همین خاطر به روز سه‌شنبه آینده به تعویق افتاد.

بجز از چند عکس و ویدیوی کوچک که از سوی برخی نمایندگان به بیرون داده شده، دیگر هیچ خبری از داخل تالار در دست نیست.

رمضان بشر دوست یکی از اعضای مجلس که از تالار بیرون شد به خبر نگاران گفت: «اول صبح که قرار بود نشست امروز به منظور انتخاب اعضای هیات اداری آغاز شود، ابتدا رحمانی در چوکی ریاست نشسته بود و طرفداران اصولی او را از چوکی پاین کرده و اصولی را نشاندن؛ اما دو باره او را نیز از چوکی پس کردند و این سبب شد تا نشست برگزار نشود.»

گفته می‌شود، برخی نمایندگان به قصد برخورد فزیکی بر روی همدیگر چاقو کشیده‌اند؛ اما نیروهای ویژه امنیتی مانع برخورد آنان شده‌اند.

انتخابات ریاست مجلس روز گذشته به پایان رسید و رییس موقت مجلس، میر رحمان رحمانی را با 123 رای برنده دور دوم انتخابات اعلام کرد؛ اما آقای اصولی برنده شدن حریفش را نپذیرفت.

جنجال بر سر نصاب مجلس و مجموع آرای استعمال شده در انتخابات مجلس است. روز گذشته هیات اداری موقت نصاب مجلس را 247 اعلام کرد که 50+1 آن 124 رای می‌شود؛ اما رای های حساب شده از صندوق‌ها 244 بود که 50+1 آن 123 رای می‌شود.

آقای بشردوست افزود که جنجال امروز نیز بر سر این است که اصولی می‌گوید نصاب که توسط رییس مجلس در ابتدا اعلام شده مورد اعتبار است و بر اساس آن هیچ کس برنده انتخابات نیست؛ اما رحمانی می‌گوید که 244 رای توسط نمایندگان استعمال شده و براین اساس او حد نصاب (50+1) را پوره کرده و رییس مجلس است.

گفته می‌شود، در انتخابات روز گذشته مجلس، سه رای از مجموع نصاب مجلس نادرک است.

آقای بشردوست گفت: «ادعا می‌شود که در انتخابات دیروز از سه نماینده زن ویدیوهای وجود دارد که آنان اوراق رای دهی را به داخل بکسک سرشانه‌ای خود کرده تا به نامزد مورد نظر نشان دهند که به او رای داده‌اند؛ اما به دلیلی اینکه این کار غیر قانونی است، آنان نتوانسته اوراق رای دهی خود را به صندوق بیاندازند؛ امیدوارم این ویدیوها منتشر شود.»

بشردوست وضعیت کنونی مجلس را «وحشتناک» و «افتضاح» خواند.

در این میان، شماری از زنان مجلس که اکثراً طرفداران کمال ناصر اصولی اند، چوکی ریاست را محاصره کرده و تاکید دارند که با انتخاب رییس موقت، انتخابات ریاست مجلس به مرحله بعد برود.

این جانجال تا بعد از ظهر امروز ادامه داشت. آخرین نماینده‌ای که ساعت 12 از صحن مجلس بیرون شد به خبرنگاران گفت که گفتگو بر سر این که سه نماینده حقوق دان از یکطرف و سه نماینده ازطرف دیگر انتخاب شوند و این موضوع را از نگاه حقوقی حل کنند.

حبیبه دانش بیان داشت که بر سر این مساله نیز تا هنوز توافق نظر میان نمایندگان به وجود نیامده است.

از سوی دیگر، فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا در نشست عمومی این مجلس، وضعیت پیش آمده در مجلس نمایندگان را تاسفبار خواند و از نمایندگان مجلس خواست تا چالش به وجود آمده را از راه اصول وظایف داخلی آن مجلس حل کنند.