برخی از مهمترین نکات سخنرانی دکتر عبدالله عبدالله نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری امروز (دوشنبه، 8 میزان) در کابل

-بعضی از مقام های حکومتی مستقیم در روند انتخابات مداخله کرده اند که به زودی به جزای شان می رسند.

– از نیروهای امنیتی تشکر می کنم، از قهرمانی های مردم بخاطر شرکت در انتخابات تشکری می کنم، از رسانه ها نیز تشکری می کنم.

– در وضعیت کنونی انتخابات به دور دوم نمی رود و ما پیروز هستیم.

– در مورد نظریات دیگران( امرالله) مه تبصره نمی کنم، اما این را میگویم که رای سالم و پاک مردم سرنوشت افغانستان را مشخص می کند.

– یکی از مسایلی که در مورد تقلب ریزلت شیت های بدون بایومتریک به کمیسیون رسیده است.

– مشارکت مردم به سطحی که توقع می رفت نبوده اما شرایط امنیتی کشور را باید در نظر گرفت، با وجودی این همه مشکلات ای رقم اشتراک شهروندان رقمی قابل ملاحظه است.

– بخاطر مصلحت های دفعه پیش قربانی دادیم، دفعه گذشته بخاطر مردم و کشور یک تقلب کار مشهور و یک دروغگوی مشهور را به حیث رئیس جمهور قبول کردیم.