خبرگزاری رویداد روز: وزارت امر به معروف حکومت سرپرست طالبان؛ روز گذشته با نشر اعلامیه ای محدودیت‌های جدی بر تلویزیون‌ها وضع نموده است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دستورالعمل هشت ماده‌ای را در مورد نشرات رسانه‌ها اعلام کرد.

عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت شام روز یکشنبه (۳۰ عقرب) در پاسخ به این که آیا این دستورالعمل آزادی بیان را در افغانستان محدود نخواهد ساخت گفت: این محدودیت بر آزادی بیان نیست، بلکه چند اصل ساده است که فرهنگ و ارزش‌های ما همانطور می‌خواهد.

طالبان با نشر اعلامیه‌ای به شبکه‌های تلویزیونی دستور داده که نباید فلم‌ها، برنامه‌های کمیدی یا سرگرمی که به شخصیت کسی توهین شود و یا هم سریال‌های را که به گفته آنها خلاف ارزش‌ها و شریعت اند، نشر کنند.

در اعلامیه آمده که برنامه‌ها نباید به گونه تهیه شوند که در آن به کسی تحقیر و اهانت شده باشد و یا هم ممثل‌های زن در آن حضور داشته باشند.

اعلامیه گفته که خبرنگاران زن باید حجاب را رعایت کنند و تلویزیون‌ها فلم‌ها در مورد پیغمبران و صحابه را نباید نشر کنند.

این اعلامیه طالبان از سوی بسیاری از خبرنگاران افغان به ویژه خبرنگارانی که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می‌برند در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و آنرا محدودیت آزادی رسانه‌ها خوانده اند.این در حالیست که طالبان همواره از آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان صحبت نموده است. در طول بیست سال گذشته و دوران دموکراسی-جمهوری آزادی بیان از جمله معدود دست‌آورد ها محسوب شده است. اکثر کاربران شبکه های اجتماعی و خبرنگاران وضع محدودیت و آزادی مشروط رسانه ها را نقض آزادی بیان و اصول متعارف حقوق رسانه خوانده اند.

گزارشگر”باقر علیپور”