حزب اسلامی به رهبری گلب‌الدین حکمتیار با انتشار خبرنامه‌ای حمایت خود از پاکستان را اعلام کرده خاطرنشان می‌سازد، هر افغانی که از هند حمایت کند بی‌دین است.

در اعلامیه حزب اسلامی آمده است که پاکستان کشمیر را به عنوان منطقه آزاد می‌شناسد و حملات هند بر این منطقه اوضاع را متشنج کرده است.

هرچند در اعلامیه به صورت واضح گفته نشده، اما اشاره شده که برخی سران جدایی طلبان بلوچ پاکستانی که در قندهار پناه آورده اند حمله تروریستی اخیر بر کونسولگری چین را در شهر کراچی سازماندهی کرده و مسئولیت آن را بر عهده گرفته اند.

در اعلامیه این حزب، افغان هایی که در منازعات پاکستان و هند، از دهلی نو طرفداری کرده اند بی دین و سکولار خوانده شده و تاکید شده که حکومت افغانستان در مسایل بین المللی بی طرفی خود را حفظ کند.

اعلامیه‌ای این حزب که به زبان پشتو منتشر شده، هند را آغاز گر جنگ جدید در منطقه خوانده و از ادامه منازعات میان دو کشور ابراز نگرانی کرده که این منازعات بر مسایل افغانستان تاثیر منفی می‌گذارد.