یکی از اعضای خانواده آقای مجددی با تایید خبر درگذشت صبغت‌الله مجددی گفت که وی دی‌شب وفات نموده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، صبغت‌الله مجددی، رئيس جمهور پیشین‌کشور، رئيس مشرانو جرگه و رئیس لویه جرگه تصویب قانون اساسی بود که در اثر مریضی شب ۲۳ دلو درگذشته است.

حزب جبهه ملی نجات افغانستان با نشر یک خبرنامه از درگذشت حضرت صبغت‌الله مجددی خبر داده است.

در خبرنامه آمده است که جنازهٔ آقای مجددی روز چهارشنبه ۲۴ دلو از شفاخانه سردار محمد داوود خان برداشته شده و نماز جنازه ساعت یازده قبل از ظهر در غازی استدیوم کابل ادا می‌گردد.

خبرنامه افزوده است که جنازه رئيس جمهور پیشین افغانستان در حضیرهٔ آبایی شان واقع در عاشقان و عارفان در بالاکوه کابل به خاک سپرده می‌شود.