جیره مواد غذایی روزانه شهروندان کوریای شمالی از 576 تا 300 گرام کاهش یافته است و هر شهروند این کشور فقط می‌تواند روزانه 300 گرام مواد غذایی دریافت کند.

به‌گزارش اقتصاد روز، جیره مواد غذایی روزانه شهروندان کوریای شمالی از 576 تا 300 گرام کاهش یافته است و هر شهروند این کشور فقط می‌تواند روزانه 300 گرام مواد غذایی دریافت کند.

سازمان غیردولتی (DW) یکی از سازمان های است که کمک های بشردوستانه را به شهروندان کوریای شمالی می‌دهد. این سازمان علت کاهش جیره مواد غذایی در این کشور را قحط و غلا دانسته است.

این محدودیت‌ها برای زنان، کودکان و افراد مسن اعمال نمی‌شود. کسانی که نیاز دارند می‌توانند مواد غذایی اضافی را در بازارها خریداری کنند.

این سازمان (DW) همچنان اشاره کرد که افزایش و تشدید تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، امریکا و کوریای جنوبی به کاهش محصول در این کشور منجر شده است، آنها مانع واردات تجهیزات کشاورزی، مواد خام و کودهای صنعتی می‌شوند. این کار آنها سبب شده تا جیره مواد غذایی شهروندان در این کشور به شدت کاهش یابد.