سخنگوی دفتر سیاسی جنگجویان طالب در قطر گفته است که واشنگتن در مذاکره با این جنگجویان پذیرفته که نیروهایش را از افغانستان خارج کند.

به‎گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، «سهیل شاهین» سخنگوی دفتر سیاسی تروریستان طالب با انتشار توئیتی درباره نتیجه شش دور گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان گفت: «همواره این سوال مطرح می‌شود که در مذاکرات با آمریکا چه پیشرفتی صورت گرفته است، در این مذاکرات آمریکا پذیرفته تا تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کند».

وی خاطرنشان می‎سازد: «در آینده نیز واشنگتن متعهد شده تا هیچگونه مداخله‌ای در افغانستان نداشته باشد که این پیشرفت خوبی است».

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در حالی این اظهارات را بیان کرده که پیش از این جنرال «جوزف دانفورد» فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته بود: «نظامیان این کشور تا رسیدن به اهداف واشنگتن در زمینه مبارزه با تروریسم افغانستان را ترک نخواهند کرد و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان غیرقابل مذاکره است».