جشنواره ملکه زیبایی در قزاقستان برگزار شد. این جشنواره همه ساله برای گزینش ملکه زیبایی قزاقستان برگزار می شود و دختران زیبا روی و خوش اندام از سراسر این‌کشور در جشنواره اشتراک می‌کنند تا شامل رده بندی شده و برای «ملکه زیبایی سال» شدن باهمدیگر رقابت کنند.

خبرگزاری اقتصاد روز از این جشنواره گزارش تصویری تهیه کرده است که خوانندگان گرامی را به دیدن آن فرا می‌خواند.

مطالب ما را در کانال تلگرام دریافت کنید!

https://t.me/D_Economy