اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) می‌گوید که به دلیل پایین‌بودن کیفیت خدمات پنج شرکت مخابراتی، این شرکت‌ها مبلغ ۱٫۲ میلیارد افغانی جریمه نقدی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویداد روز، «بلال هاشمی»؛ معاون مالی و اداری اداره‌ اترا، روز سه‌شنبه (۲۰ حوت) در برنامه‌ حساب‌دهی دولت به ملت گفت که شرکت‌های مخابراتی مکلف‌ اند تا خدمات‌شان را براساس جوازهای صادرشده عیار کنند؛ در غیر آن، جریمه خواهند شد.

این در حالی است که شهروندان افغانستان، همواره با انتقاد از کارکرد شرکت‌های مخابراتی، این شرکت‌ها را متهم به دزدی کریدت‌های‌ شان به ‌شکل سیستماتیک کرده‌‌‌اند.