به گزارش خبرگزاری رویداد روزٰ؛ زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان را امضا کردند.

توافق‌نامۀ صلح امریکا با طالبان، یک مقدمه و سه بخش دارد.

در بخش نخست، دربارۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پرداخته شده است.

بخش دوم، بر عدم استفاده از خاک افغانستان در برابر امریکا و متحدانش تأکید کرده است.

بخش سوم، هم گام‌های بعدی که قرار است پس از توافق برداشته شوند، گفته شده‌ است.