سازمان ملل متحد به روز پنج شنبه (10 اسد) سند پشتیبانی مالی از انتخابات ریاست جمهوری را مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات امضاء کرند.

به‎گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، «تادامیچی یاماموتو»، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در مراسمی که به همین مناسبت در کمیسیون انتخابات برگزار شده بود گفت که این سازمان به‌گونۀ کامل به همکاری نزدیک مالی و فنی با کمسیون‌های انتخاباتی افغانستان متعهد است تا انتخابات به‌گونۀ درست برگزار شود.

تادامیچی یاماموتو، افزود که ۴۳ کارشناس جهانی و ۱۳۴کارشناس داخلی در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش‌های فنی و مشاوره با کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان کار می‌کنند: «۴۳ کارشناس نهادهای جهانی و ۱۳۴کارشناس انتخاباتی سازمان ملل متحد در بخش انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسید‌گی به شکایت‌های انتخاباتی کار می‌کنند. این افراد، در بخش کمک فنی، مشاوره، پشتیبانی مالی و کمک در بخش تدارکات کار می‌کنند».

یاماموتو، از مردم افغانستان نیز می‌خواهد که از حق رأی‌شان برای شرکت در انتخابات کار گیرند: «ما همچنان خرسند استیم که چهار کمیشنر بین‌المللی نیز با کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رسیده‌گی به شکایت‌های انتخابات کار می‌کنند. سازمان ملل به‌گونۀ کامل متعهد است تا از برگزاری یک انتخابات به رهبری و مالکیت افغانان اطمینان بدست آید».

در همین حال، رییسان کمیسیون مستقل انتخات در مراسم امروزی، بر برگزاری انتخابات به موقع و شفاف تأکید کردند.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود و پیکارهای انتخاباتی هجده نامزد این انتخابات روز یک‌شنبه (۶اسد) آغاز شدند.