وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از آغاز کار بازسازی تعمیر افغان پست با هزینه 40 میلیون دالر خبر می‌دهد.

به‎گزارش خبرگزاری اقتصاد روز، تعمیر «افغان‎پست» که در حمله اخیر گروه تروریستی داعش بر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بیش‌ترین آسیب را دیده بود با هزینه 40 میلیون افغانی دوباره بازسازی می‌شود.

فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی در مراسم آغاز بازسازی این اداره گفت که مکان‌های خدمات‌عامه که توسط هراس‌افکنان مورد حمله قرار می‌گیرد دوباره بازسازی خواهد شد.

هاشمی از تعهد جدی حکومت دراین زمینه خبرمی‌دهد.

افغان پست بیش از یک قرن است که برای خدمات پستی در کشور فعالیت دارد.

افغان پست عضو فعال اتحادیه پستی جهانی و کوپراتیف EMS نیز است و خدمات اخذ و توزیع پست‌های داخلی و بین‌المللی را از طریق 463 پُسته خانه به‎طور مطمین، مصون و سریع در کشور عرضه می‎‌کند.