زمانی‎که اداره ترامپ در وضعیت اضطراری خاورمیان با فروش ردیاب‎ها و تجهیزات پیشرفته نظامی به عربستان سعودی در ماه گذشته موافقت کرد، بیشترین اعضای کنگره به دلایل بشردوستانه با این تصمیم مخالفت کردند.

به‎گزارش اقتصاد روز به‎نقل از «واشنگتن‎پست»، این تصمیم دونالد ترامپ رئیس‎جمهور آمریکا همچنان نگرانی‎هایی را در داخل آن‎کشور به‎وجود آورد که سعودی می‎تواند، با در اختیار داشتن تکنالوژی پیشرفته آمریکا، مدل‎هایی از بمب‎های هدایت شونده آمریکایی را به‎دل‎خواه خود بسازد که برای سرکوب اعتراضات از چهار سال گذشته بدین‎سو در جنگ یمن از آن استفاده می‎کند.

این تصمیم ترامپ به کمپنی رایتون (Raytheon) که یکی از برترین کمپنی‎های ساخت جنگ‎افزار دفاعی در آمریکاست اجازه می‎دهد، یک‎جا با تیمی از متخصصان عربستانی قطعات بمب‎هایی باتکنالوژی بالا را در داخل خاک عربستان سعودی بسازند.

این تصمیم ترامپ یک اقدام بی‎پیشینه به‎حساب می‎آید که بخشی از بسته پیشنهادی تکنالوژیکی دفاعی شمرده می‎شود که دولت آمریکا این هفته به کانگرس فرستاده است.

این‎کار باپشتوانه مالی مشترک عربستان سعودی و کمپنی رایتون قرار است انجام شود و این شرکت آمریکایی در نظر دارد سیستم کنترول، راهنمایی‎های الکترونیکی و مدارهای ضروری بمب‎های هدایت شونده و قطعات مورد نیاز آنرا در داخل خاک عربستان سعودی بسازد.

این قرار داد میان دونالد ترامپ رئیس‎جمهور آمریکا و محمدبن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در حالی منعقد می‎گردد که پیش از این حکومت آمریکا به دلایل امنیتی از این تکنالوژی شدیدا محافظت می‎کرد.