تاجران چینی که از نمایشگاه محصولات داخلی هرات بازدید کرده‌اند، می‌گویند که روی پروژه سمنت هرات بیست میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به‌گزارش اقتصاد روز، در همین حال مسوولان اتاق صنایع و معادن هرات می گویند که نمایشگاه صنعتی این ولایت با استقبال گرم مردم روبه رو شده است و این مسئله سبب رشد صنایع داخلی می شود.

این بازرگانان چینی گفته‌اند در صوتیکه امنیت افغانستان تأمین شود آنها حاضرند در بخش‌های مختلف معادن سرمایه‌گذاری کنند.

پیش از این، قرار داد مس عینک لوگر نیز به چینایی‌ها واگذار شده بود.

تاجران چینی تلاش دارند در صورت بهبود وضعیت امنیتی در قسمت استخراج معادن کشور به‌طور گسترده سرمایه‌گذاری کنند.