بودجه چهار انتخابات پیش‌رو از ۲۰۷ میلیون دالر به ۱۶۶ میلیون دالر کاهش یافته است.

مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات با ابراز این مطلب می‌گویند که حکومت ۱۳۲ میلیون دالر بودجه انتخابات را به این کمیسیون می‌پردازد.

مولانا محمد عبدالله، عضو این کمیسیون می‌گوید: «۲۰۷ میلیون دالر که قبلا کمیسیون شکایات هم بود بودجه دستگاه های بایومتریک و بودجه اگاهی عامه بود که با منفی کردن آن ۱۳۲ میلیون دالر بودجه انتخابات پیشرو از طرف دولت در پرنسیب قبول شده است.»

بودجه انتخابات اساس برنامه‌های عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات را تشکیل می‌دهد، کمیسیون انتخابات پیش از این  ۲۰۷ میلیون دالر را که شامل بودجه کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، خریداری حدود پانزده‌هزار دستگاه بایومتریک و بودجه آگاهی‌عامه برای برگزاری چهار انتخابات پیش‌رو تخمین کرده بود.

در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بیش از ۸۰ در صد  کار روی نخستین برگه‌های نتایج انتخابات مجلس نمایندگان کابل پایان یافته است و فردا برای تطبیق به کمیسیون انتخابات تسلیم داده خواهند شد.

قاسم الیاسی، دبیر کمیسیون شکایات انتخاباتی اظهار میدارد: «بر۸۰ در صد فورم های نخستین دست پیدا کردیم ۲۱۵ محل که  مسدود بوده و ۱۰۳ صندوق که گم بود با بررسی تمام این ها بیش از ۸۰ در صد دست پیدا کردیم و  فردا بر تطبیقات فرستاده خواهد شد.»

اما نهاد های ناظر بر روند انتخابات تاکید می ورزند که حکومت بدون حمایت جامعه جهانی قادر به پرداخت بودجه چهار انتخابات پیشرو نخواهد بود.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید: «این مساله واقعیت ندارد که وزارت مالیه بودجه را پرداخت می کند چون حکومت این قدر بودجه ندارد.»

همچنان، به باور نهاد های ناظر بررسی نخستین برگه های نتایج ولایت کابل از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی راه رسیدن به نتیجه مطلوب نخواهد بود.

صغرا سعادتی، عضو بنیاد انتخابات شفاف افغانستان بیان میدارد: «کمیسیون شکایت های  انتخاباتی با بررسی فورم های نتایج کابل وقت را ضایع نکند زیرا هیچ نوع معلومات معتبر دریافت نخواهد کرد.»

با آنکه حدود ده روز پیش دور هفدهم کاری شورای ملی از سوی رییس جمهور گشایش یافت اما تاحال هم نتیجه نهایی انتخابات مجلس نمایندگان کابل اعلام نشده است.