برای دوصد خانواده بی بضاعت  در ولایت پروان ازسوی «بنیاد خیریه هدف» که یک نهاد ترکی است مواد غذایی توزیع شد.

به گزارش اقتصاد روز، «فضل الدین عیار» والی پروان هنگام توزیع این کمک  با قدردانی از مساعدت های بنیاد هدف، مردم  کشور ترکیه  را دوست و برادر مردم افغانستان خطاب کرد و خواهان کمک های بیشترشان برای مردم پروان شد.

مسئولان بنیاد خیریه هدف  وعده سپردند که در آینده نزدیک کمک های بیشتری  به خانواده های نیازمند آن ولایت  فراهم کنند.